Verflechtung und Abgrenzung. Deutsch-polnische Perspektiven in der Kunstgeschichte seit 1945

16.-17.11.2017, Workshop, DHI Warschau

Verflechtung und Abgrenzung. Deutsch-polnische Perspektiven in der Kunstgeschichte seit 1945 
Powiązania i rozbieżności. Niemiecko-polskie perspektywy badawcze w historii sztuki po roku 1945
Deutsches Historisches Institut Warschau / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
16.–17.11.2017

Kulturtransferforschung und Verflechtungsgeschichte (histoire croisée) bilden zentrale konzeptuelle und methodische Bezugspunkte aktueller kulturwissenschaftlicher Forschung. Auch in Untersuchungen zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen wie generell der Ost-West-Beziehungen fanden sie in den letzten Jahren vermehrt Eingang. Allerdings sind Studien, die diese Ansätze auf Themen der Kunstgeschichte im deutsch-polnischen Kontext nach 1945 anwenden bzw. in diesem Zusammenhang kritisch diskutieren, immer noch rar. Der Workshop möchte Forscher_innen zusammenbringen, die sich solchen Fragestellungen innerhalb der Kunstgeschichte im deutsch-polnischen Kontext widmen.
Główne płaszczyzny odniesienia w badaniach nad teorią i metodologią kulturoznawstwa stanowią obecnie analizy związane z przekazem kulturowym oraz historią wzajemnych oddziaływań (histoire croisée). W ostatnich latach zyskały one na znaczeniu zarówno w badaniach nad historią stosunków polsko-niemieckich, jak i ogólnie – stosunków między Wschodem a Zachodem. Nie mniej jednak badania naukowe, które w taki właśnie sposób podchodzą do zagadnień poświęconych historii sztuki w kontekście polsko-niemieckim po 1945 roku czy też krytycznie je rozpatrują, ciągle należą do wyjątków. Warsztaty mają dać możliwość kontaktu naukowcom, którzy zajmują się wspomnianymi zagadnieniami w ramach historii sztuki w kontekście polsko-niemieckim.

Donnerstag / Czwartek, 16.11.2017
Ab /Od 13.30: Ankunft der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Registrierung / Rejestracja uczestników i uczestniczek

14.00–14.30: Begrüßung und Einführung / Powitanie i wprowadzenie: Regina Wenninger und / i Annika Wienert

14.30–15.50: Verflechtung, Netzwerk, Struktur / Powiązanie, sieć, struktura
Moderation / Prowadząca: Annika Wienert, Warszawa
Jeannine Harder, Hannover: 
Die „Polnische Schule der Plakatkunst“ im internationalen Kontext / „Polska Szkoła Plakatu” w międzynarodwym kontekscie
Magdalena Kamińska, Berlin / Frankfurt (Oder): 
Innovationen in Polens Wohnungsbau der 1970er Jahre: Eine Geschichte von Zusammenarbeit und Abgrenzung anhand des Struktur-Akteurs-Konzepts / Innowacje w polskim budownictwie mieszkaniowym w latach 1970-tych – historia współpracy i separacji na podstawie koncepcji Struktur-Akteurs-Konzept

15.50–16.20: Kaffeepause / Przerwa kawowa

16.20–18.00: Kunst(ausstellungen): An, über und gegen Grenzen / Sztuka i wystawe: Przy granicach, wobec granic, przeciw granicom
Moderation / Prowadząca: Regina Wenninger, München
Gabriela Świtek, Warszawa: 
Punkty styczne. Przypadek wystawy Heartfielda/Herzfelda / Berührungspunkte. Das Beispiel der Heartfield/Herzfeld Ausstellung
Stanisław Welbel, Warszawa: 
Współpraca kulturalna między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną na przykładzie wystaw Käthe Kollwitz i Otto Nagla / Kulturelle Zusammenarbeit zwischen Polen und der DDR am Beispiel der Ausstellungen von Käthe Kollwitz und Otto Nagel
Angelika Weißbach, Beeskow: 
KünstlerInnen aus der DDR auf der Internationalen Biennale der Grafik in Krakau / Artystki i artyści z NRD na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie

18.00–18.30: Pause / Przerwa

18.30: Öffentlicher Vortrag / Publiczny wykład wprowadzający (Keynote 1)
Moderation / Prowadząca: Katja Bernhardt, Berlin
Marta Smolińska, Poznań: 
O dzieleniu. Niemiecko-polskie strategie artystyczne i kuratorskie wobec wspólnej granicy / Vom Teilen. Deutsch-Polnische künstlerische und kuratorische Perspektiven auf eine gemeinsame Grenze

19.30: Empfang (Buffet und Wein) / Poczęstunek (bufet i wino)

Freitag / Piątek, 17.11.2017

09.30–10.30: Öffentlicher Vortrag / Publiczny wykład (Keynote 2): 
Moderation / Prowadząca: Katja Bernhardt, Berlin
Nawojka Cieślinska-Lobkowicz, Warszawa / Starnberg: 
Sztuka zrabowana i przemieszczona, badania proweniencji – osobno czy wspólnie? / Raubkunst und sogenannte Beutekunst, Provenienzrecherche – getrennt oder gemeinsam?

10.30–11.00: Kaffeepause / Przerwa kawowa

11.00–13.00: Neubewertungen: Kulturerbe und Architektur / Ponowne oceny: dziedzictwo kulturowe i architektura
Moderation / Prowadząca: Beate Störtkuhl, Oldenburg 
Aleksandra Paradowska, Wrocław: 
„Schwieriges Erbe“ (?) Wohnsiedlungen aus der Okkupationszeit im heutigen Polen / „Trudne dziedzictwo” (?) Poniemieckie osiedla z okresu okupacji na terenie dzisiejszej Polski
Julia Röttjer, Darmstadt: 
Bilateral im universellen Rahmen? Polnisch-deutsche Kooperationen im Bereich der Denkmalpflege in internationalen Organisationen / Dwustronne relacje w uniwersalnych ramach? Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie ochrony zabytków w organizacjach międzynarodowych
Florian Urban, Glasgow: 
Polnische postmoderne Architektur im internationalen Spannungsfeld / Polska architektura postmodernistyczna w międzynarodowym obszarze konfliktu

13.00–13.15: Pause / Przerwa

13.15–14.00: Abschlussdiskussion / Dyskusja końcowa
Moderation und Kommentar / Prowadzenie i komentarz: Tomasz Torbus, Gdańsk

14.00: Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen in einem Restaurant in der Nähe des DHI / Możliwość wspólnego obiadu w restauracji blisko NIH

Veranstaltungsort / Miejsce warsztatów: Deutsches Historisches Institut Warschau / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Konzeption und Organisation / Koncepcja i organizacja: 
Dr. Annika Wienert (DHI Warschau / NIH w Warszawie) 
Dr. Regina Wenninger (Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) München / Centralny Instytut Historii Sztuki w Monachium)

Arbeitssprachen / Języki robocze: Deutsch, Polnisch / niemiecki, polski

Alle Vorträge, Referate und Diskussionen werden simultan ins Polnische bzw. Deutsche gedolmetscht. / Wszystkie prezentacje i dyskusje będą tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.

Anmeldungen zum Workshop werden bis zum 12. November 2017 erbeten an: dhi(at)dhi.waw.pl
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do 12 listopada 2017. E-Mail: dhi(at)dhi.waw.pl

 

Kontakt

Deutsches Historisches Institut Warschau
3900-540 Warszawa
Telefon: (+48-22) 525 83 00 
Telefax: (+48-22) 525 83 37
E-mail: dhi(at)dhi.waw.pl
www.dhi.waw.pl

Annika Wienert
DHIW, Al. Ujazdowskie 39; 00-540 Warszawa
+48 / 22 5258316
+48 / 22 5258327
wienert(at)dhi.waw.pl